Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 105/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 104/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 101/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY WARL z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 99/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 98/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 97/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 96/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2016 rok Szczegóły