Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 05.06.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 05.06.2014 w sprawie zatwierdzania regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 04.06.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 27.05.2014 w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 15.05.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 09.05.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 09.05.2014 zmieniające zarządzenie w sprawie usatnowienia opertaorów informatycznej obsługi komisji obwodowych Szczegóły