Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie z dnia 08.06.2020 Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 48/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Informacja o terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 47/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Warlubie na lata 2020 – 2022 Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 45/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchylenie zarządzenia w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Warlubiu w okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły