Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 112/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 111/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 110/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwetaryzacji metodą spisu z natury oraz weryfikacji składników aktywów i pasywów Urzędu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 109/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 108/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2016 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 106/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły