Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 8 marca 2016 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ,na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 706 obręb Lipinki i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 11/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie formularzy rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i szkół Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 lutego 2016 w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2016r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych Szczegóły