Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Darmowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Program usuwania azbestu dla Gminy Warlubie na lata 2012-2032 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie Szczegóły