Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2016 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33 Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Protokół z kontroli 2016 Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 (Rada Gminy) Szczegóły