Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/141/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/138/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Protokół z XXIV sesji z dnia 25.10.2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Protokół z XXIII sesji z dnia 29.09.2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 59/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017r. Szczegóły