Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Raegulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 28/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmain w budżecie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 25/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok Szczegóły