Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 41/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 40/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 1368/2, obręb Lipinki i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 39/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 442/4, obręb Wielki Komorsk i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 38/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2014 rok Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 37/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015r. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 36/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 35/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 34/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 32/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia i powołania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Szczegóły