Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 02.02.2015r. w sprawie powołania komisji do dokonywania likwidacji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 02.02.2015 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 02.01.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 29.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 29.12.2014 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2015 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 22.12.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 15.12.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 14.11.2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły