Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 2, Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław, ul. Warlubska 17 Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie, Rozszerzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości -gmina Warlubie nr rejestrowy: 2.1, Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław, ul. Warlubska 17 Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Nabór wniosków o datację z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu – 2016 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Nabór wniosków o datację z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu – 2015 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu – 2016 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu – 2015 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Zasady dofinansowania rozwoju sportu na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Opłaty komunalne – woda, ścieki Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Opłata targowa (2018) Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Opłata od posiadania psów (2018) Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Wniosek do podatku akcyzowego Szczegóły