Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2016 Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Informacje dotyczące udziału wyborców w głosowaniu Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłaszanie kandydatów na wójta Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Tworzenie komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 14.1, SUEZ PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. TRAKT ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 43/45, 80-044 GDAŃSK Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie Szczegóły