Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 83/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ustalenia i powołania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 82/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 81/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 80/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 79/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wynajmu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 września 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 77/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 ZARZĄDZENIE NR 75/2015 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 8 września 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły