Typ Data Tytuł
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 13.02.2015 w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 10.02.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 03.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 02.02.2015 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 02.02.2015 w sprawie wyznaczenia pracownikom Urzędu Gminy w Warlubiu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 02.02.2015r. w sprawie powołania komisji do dokonywania likwidacji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 02.02.2015 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 02.01.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Szczegóły