Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/145/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/144/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale o podziale gminy Warlubie na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/141/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/138/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2016–2027. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Protokół z XXIV sesji z dnia 25.10.2016 r. Szczegóły