Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2016 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu – szt.1 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa urbanistyczna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku istniejącej Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o długości 2 150 mb Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33 Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Protokół z kontroli 2016 Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły