Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzonej przez Gminę Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Remont remizy OSP w Warlubiu na dz. nr 175/2 w obrębie Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Obsługa przeprowadzania procedur opracowania i przygotowania dokumentacji aplikacyjnych dla Gminy Warlubie – w ramach środków UE i pozabudżetowych w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Warlubie w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Warlubie w okresie od 20.03.2016 r. do 19.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu – szt.1 Szczegóły