Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 12.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2017 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie oraz organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i szkół Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Warlubie Szczegóły