Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2017 ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 Protokół z XXIX sesji z dnia 28.03.2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 UCHWAŁA NR XXX/181/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 04.05.2017 UCHWAŁA NR XXX/180/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Kurenda: darmowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2016 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.04.2017 Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Informacja o sesji – 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Formacji Obrony Cywilnej – drużyna Ratownictwa Ogólnego Szczegóły