Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2016 Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Warlubie i Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zaświadczenie dla męża zaufania Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Informacja o udostępnieniu spisu wyborców oraz o możliwości dopisania do rejestru na własny wniosek Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Skład Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie losowania list kandydatów na radnych i składów komisji obwodowych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie o obwodach głosowania Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły