Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2017 Kurenda – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Formularze Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły