Typ Data Tytuł
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/161/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/160/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/159/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/158/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/157/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/156/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Warlubie” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Warlubie” Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/155/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 UCHWAŁA NR XXVII/154/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Protokół z XXVI sesji z dnia 15.12.2016 r. Szczegóły