Typ Data Tytuł
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/124/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/123/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych, szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/122/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/121/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/120/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/119/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/118/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/117/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z jednego drzewa pomnikowego w alei przydrożnej przy ulicy Bąkowskiej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/116/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 UCHWAŁA NR XIII/115/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły