Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów do nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2019 Specjalista ds. utrzymania wodociągów i sieci kanalizacyjno-sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 45/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2018/2019 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany skladu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Informacja o sesji – 25 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie z dnia 12.06.2019 – 2 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie z dnia 12.06.2019 – 1 Szczegóły