Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Protokół z XXVII sesji z dnia 26.01.2017 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.02.2017 Ogłoszenie o naborze – Sekretarz Gminy Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Informacja o sesji – 17 lutego 2017 r. (piątek), godz. 10:00 Szczegóły