Typ Data Tytuł
Artykuł 08.12.2016 ZARZĄDZENIE NR 62/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Informacja o sesji – 15 grudnia 2016 r. (czwartek), godz. 11:00 Szczegóły
Artykuł 02.12.2016 ZARZĄDZENIE NR 61/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warlubie 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 ZARZĄDZENIE NR 60/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/145/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/144/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale o podziale gminy Warlubie na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/143/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/142/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/141/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 UCHWAŁA NR XXV/140/2016 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły