Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2016 Informacje dotyczące udziału wyborców w głosowaniu Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłaszanie kandydatów na wójta Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Tworzenie komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych Szczegóły
Artykuł 03.10.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – gmina Warlubie nr rejestrowy: 14.1, SUEZ PÓŁNOC SP. Z O.O. UL. TRAKT ŚWIĘTEGO WOJCIECHA 43/45, 80-044 GDAŃSK Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Ogłoszenie o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu gminy w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 52/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów o zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 51/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów Szczegóły