Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2017 UCHWAŁA NR 4/2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Warlubiu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Protokół z XXXI sesji z dnia 19.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/193/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/192/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/191/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/190/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły