Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o terminie losowania list kandydatów na radnych i składów komisji obwodowych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie o obwodach głosowania Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 29.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu o terminie i czasie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły