Typ Data Tytuł
Artykuł 05.07.2017 KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Protokół z XXXI sesji z dnia 19.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/193/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/192/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/191/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/190/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/189/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/187/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2016 r. Szczegóły