Typ Data Tytuł
Artykuł 07.04.2017 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Protokół z XXVIII sesji z dnia 17.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także określenia liczby punktów za poszczególne kryteria Szczegóły