Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2012 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2011 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010 (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Darmowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 ZARZĄDZENIE NR 45/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły