Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Informacja o sesji – 28 marca 2017 r. (wtorek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2017-2026 Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Warlubie na lata 2016-2027 Szczegóły
Artykuł 21.03.2017 Budżet Gminy na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.03.2017 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracownicze w Zakładzie Usług Komunalnych – konserwator mechanik Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Konkurs na stanowiska dyrektorów: 1) Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach 2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Kurenda – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły