Typ Data Tytuł
Artykuł 10.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Remont budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby Klubu Senior+ w miejscowości Płochocin na dz. nr 32/18 w obrębie Płochocin Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Nabór wniosków o datację z budżetu Gminy na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Protokół z XXXIV sesji z dnia 23.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/210/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/209/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/208/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/207/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/206/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu Szczegóły