Typ Data Tytuł
Artykuł 27.09.2021 Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Warlubie na lata 2022-2027+. Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Informacja o XXXII sesji – 30 września 2021 r. o godz. 10:00 (czwartek) Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Zlecenie zadań w trybie uproszczonym na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 92/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 ZARZĄDZENIE NR 91/2021 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” Szczegóły
Artykuł 21.09.2021 Obwieszczenie z dnia 17.09.2021 Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na działkach 8/2, 1, 40/1, 55, 8/1, 10, 9 w obrębie geodezyjnym Krusze. (Identyfikator postępowania 7909878c-c6f8-41fd-935b-44dc70ba17b5) Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Archiwum – Praca Szczegóły