Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/179/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1223C a autostradą A1 w miejscowości Płochocinek Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/178/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 214 a drogą gminną nr 030208C w miejscowości Płochocinek Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/177/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Wielki Komorsk Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/174/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Protokół z XIX sesji z dnia 22.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Kurenda – bezpłatna zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych (2020) Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Warlubie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 81/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warlubie za pierwsze półrocze 2020 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły