Wykaz danych kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu zajmujących się obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wykaz danych kontaktowych do  pracowników Urzędu Gminy w Warlubiu zajmujących się obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

– Tomasz Stefaniak – gminny koordynator wyborczy,

tel.   52 3326040

– Katarzyna Topolewska – ewidencja ludności (rejestr wyborców, spis wyborców, głosowanie przez  pełnomocnika),

tel.  52 38 00 527

– Renata Ryszkowska – obsługa kancelaryjna,

tel.   52 38 00 523, 52 33 26 040

– Łukasz Babiński –  informatyczna obsługa wyborów,

tel.  52 33 26 040

Informacje

Rejestr zmian